Odstop od pogodbe - Vračilo blaga

Kupec ima pravico, da v štirinajstih (14) dneh od prevzema blaga ponudniku pisno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Potrošnik lahko svoj odstop poda z nedvoumno izjavo, iz katere je jasen razlog za odstop od pogodbe in sicer po elektronski pošti na e-naslov info@mojster24.si ali na naslov Mana Omerzu d.o.o., Dečno selo 15a, 8253 Artiče. Rok za vračilo začne teči naslednji dan po dnevu, ko je potrošnik blago prejel. Strošek, ki ga ima kupec pri odstopu od pogodbe, je strošek vračila blaga. Kupec mora blago vrniti ponudniku nemudoma po odstopu, najkasneje pa v štirinajstih (14) dneh od odstopa od pogodbe.

Zgolj vračilo blaga v roku za odstop, ki mu ni priložena odstopna izjava, se ne šteje za odstop od pogodbe. Kupec mora blago vrniti ponudniku nepoškodovano, v nespremenjeni količini ter v originalni embalaži. Kupec mora izjavi priložiti kopijo računa in podatke o transakcijskemu računu, na katerega bo ponudnik vrnil sredstva. Vračilo bo izvedeno najkasneje v roku štirinajst (14) dni od prejema sporočila o odstopu od pogodbe. V zvezi s tem se uporabljajo zakonske določbe Obligacijskega zakonika in Zakona o varstvu potrošnikov.