Varovanje osebnih podatkov

Z registracijo v spletni trgovini Mojster24.si uporabnik dovoljuje, da sme podjetje Mana Omerzu d.o.o., Dečno selo 15a, 8253 Artiče, kot upravljavec zbirke osebnih podatkov, posredovane osebne podatke uporabiti in obdelovati v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov ter z namenom, ki je določen v nadaljevanju.

Upravljavec obdeluje osebne podatke uporabnika, ki jih je le-ta vnesel v obrazec za registracijo (fizična oseba: ime, priimek, naslov, poštno številko, kraj, telefon ali GSM - neobvezno, elektronski naslov, geslo); pravna oseba: ime, priimek, telefon ali GSM, davčna številka, elektronski naslov, geslo). Prav tako pa se zbirajo tudi naslednji podatki: podatki o nakupih in obračunanih ugodnostih: datum nakupa, vrsta nakupa, vsebina nakupa, vrednost nakupa, način plačila. Ponudnik bo osebne podatke uporabil za potrebe izpolnitve naročila (izvajanje transakcije, izstavitev računa, dostava izdelka, vse v zvezi z naročilom) in ostalo z naročilom povezano in potrebno komunikacijo. V primeru morebitnih vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko uporabnik slednja posreduje na naslov Mana Omerzu d.o.o., Dečno selo 15a, 8253 Artiče ali preko elektronske pošte na e-naslov info@mojster24.si. Ponudnik se obvezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke kupca ter podatke o nakupih in navadah kupca uporabljal in hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Ponudnik neposredno zbira informacije, ki jih kupci navedejo ob naročilu. Ponudnik teh informacij ne razkriva tretjim osebam oz. jih bo razkril tretjim osebam zgolj ob izpolnjenih pogojih iz Zakona o varstvu osebnih podatkov. Spletne strani za naročilo izdelkov ter prenosi podatkov so zaščiteni in ustrezno tehnično oz. elektronsko varovani. Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi kupec sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega informacijskega sistema oz. elektronske naprave.